Naposledy sme sa učili jednoduchý spôsob pochopenia módov a ich prstoklady, tentokrát len trošku nabalíme. Hovorili ste si prečo prstoklady vychádzajú niekedy na 2 tóny na strune niekedy na 3 tóny ? Nuž dá sa tomu vyhnúť špeciálnymi prstokladmi. Odporúčam cvičiť pomaly kým to nedostanete do hlavy a ruky. Všetkých 7 módov nájdete v pdf alebo guitar pro tabe.

– pdf+ gp


Stručný úvod k gitarovým módom stupnice. Ako iste viete, existuje 7 tónov. Preto aj každá stupnica má práve týchto 7 sedem stredovekých módov. Sú to akési variácie stupnice od jednej tóniny. V našich prípadoch si ukážeme módy od tóniny C dur. Posunutím trebárs o 2 pražce nahor by ste dostali módy tóniny D dur, posunutím o 3 pražce nadol by ste získali módy tóniny A dur.

Iónsky mód – predstavuje I.stupeň stupnice je to podoba základnej dur stupnice.
Dórsky mód – predstavuje II. stupeň stupnice, má mólový charakter s veľkou sextou navyše.
Frygícky mód – predstavuje III. stupeň stupnice, má mólový charakter s pridanou malou sekundou.
Lýdický mód – predstavuje IV. stupeň stupnice, má durový charakter s o zväčšenou kvartou.
Mixolýdický mód – predstavuje V. stupeň stupnice, má durový charakter s malou septimou, najčastejsie používaní v rockovej hudbe :)
Aiolský mód – predstavuje VI. stupeň stupnice, je to prirodzená mólová stupnica (v tónine C dur je to A mol )
Lokrísky mód – predstavuje VII. stupeň stupnice, má mólový charakter s malou sekundou a zmenšenou kvintou

Naučením týchto módov sa vám otvorí nový svet improvizácie a tvorenia vlastných skladieb, samozrejme toto nie je jediný spôsob ich hrania a používania, v ďalších cvičeniach si ich ukážeme viac.

Pri cvičení používajte metronóm, začnite pomaly, a zamerajte sa na zvýraznenie základného tónu C. Zlepší vám to prehľad na hmatníku a pochopenie charakteru módov.

- pdf + gp tab

[B]