Gitarové okienko č.2 – čo je to tón?  2

Naposledy sme si povedali niečo málo o tónoch, teraz si povieme aké vôbec existujú a ako ich rozlišujeme, pripravte sa vhupnúť do tajov hudby trochu hlbšie.
V európskej hudbe poznáme 7 tónov C,D,E,F,G,A,H.

Základnou vzdialenosťou medzi nimi je poltón, ako by sa dalo teda predpokladať všetky tóny sú od seba vzdialené práve 2 poltóny čiže jeden tón. Aj keď nám táto jednoduchá matematika dáva logiku, nepomôžeme si bez uvedenia dvoch výnimiek a nimi sú vzdialenosť medzi E a F (len jeden poltón) a vzdialenosť medzi H a C (opäť len jeden poltón). Možno to pôsobí mätúco ale je to veľmi jednoduché.

Aby sme vedeli označiť aj tieto jednotlivé poltóny potrebovali sa zaviesť akési značky, ktorými sú # a b. Zatiaľ čo # zvyšuje tón o poltón, bčko naopak znižuje. V praxi to vyzerá asi nasledovne:
C# – je tón Cis
E# – je tón F (eis sa vážne nepoužíva)
Gb – je tón Ges
Hb – je tón B (jedna z anomálii).

Viac si o tématike označovania tónov povieme v ďalšom gitarovom okienku, ktoré bude venované práve “ Enharmonickej zámene tónov “.

Zhrnutie : Noty sú naši priatelia a preto by sme ich mali vedieť aspoň pomenovať. Sú tieto jednoduché poznatky niečo nové alebo ste sa s tým stretli aspoň na hudobných výchovách ? Podeľte sa v diskusii.


Gitarové okienko č.1 – Tón (prvá časť)

Začneme zľahka, ako muzikanti alebo jednoducho milovníci hudby sa s tým stretávate neustále - čo je to vlastne ten tón ?
Tón je každý zvuk so stálou frekvenciou, všetko čo dokáže ucho vnímať. Hudba je teda tvorená tónmi a tichom. Každý hudobný nástroj má svoj charakteristický zvuk rovnako i gitara, je to spôsobené 4 vlastnosťami tónu :

  1. výškou
  2. dĺžkou
  3. silou
  4. farbou

Práve vďaka týmto vlastnostiam sa môžu hudobníci navzájom odlišovať a aj keď hrajú rovnaké tóny, znejú svojsky. Názorné príklady, výšku tónu môžete upraviť bendovaním (naťahovaním struny), dĺžku vám hádam nemusím vysvetľovať
Dobrý dynamický hráči dokážu vytvoriť napätie a gradáciu ale i uvoľnenie len zmenou úderu na struny, len zmenou sily akou pôsobia na struny a farba tónu na gitare je závislá predovšetkým od toho na ktorej strune je daný tón zahraný, inak znie predsa basové Ečko ako melodické.

Otázka na zamyslenie : Sú zvuky zo života tiež tónmi a vytvárajú nám v živote akúsi hudobnú kulisu sprevádzajúcu každý náš krok ?

Diskusia vítaná, moja odpoveď bude v nasledujúcom gitarovom okienku, zatiaľ sa lúčim.