Tak ako v predošlej časti, tak aj v tejto sa budeme zaoberať stále tými istými charakteristikami, jedine stým rozdielom tieto mikrofóny dokážu meniť svoju charakteristiku na inú. Tieto mikrofóny rozdeľujeme do dvoch skupín:

1.) Mikrofóny s výmenným púzdrom

2.) Mikrofóny s perpínateľnou charakteristikou

1.) Mikrofóny s výmenným púzdrom

Každý mikrofón má svoje púzdro, a pri týchto mikrofónoch vieme toto púzdro vymeniť. To znamená že púzdro dokážeme dať von a dať dnu iné. Samozrejme že to je dosť nepraktické a tak sa častejšie používa spôsob s prepínateľnou charakteristikou.

2.) Mikrofóny s prepínateľnou charakteristikou

Tieto mikrofóny majú len dve charakteristiky, väčšinou dvoch ľadvinových systémov otočených k sebe chrbtom. Alebo sa využíva zároveň guľová a osmičková charakteristika zároveň. Princíp fungovania je taký že vlastne len prepíname fázu na mikrofóne. Väčšinou sa tento systém využíva pri kondenzátorových mikrofónov pretože kapacitné (kondenzátorové) púzdro má jednoduchú a ucelenú koncepciu. Tento systém sa však využíva aj pri dynamických mikrofónov ale nie sú také rozšírené. Taktiež sa tento systém využíva pri elektrtových mikrofónov, ale pri lacnejších modeloch sa fáza nedá prepínať a fungujú obe naraz.
Kombinácia guľovej a osmičkovej charakteristiky je však najideálnejšia a vznikne najdôveryhodnejší zvuk.
Najobľúbenejšie mikrofóny s prepínateľnou charakteristikou sú: SONY C-800G, BEYER MC 840 a ďalšie…


Tak základom dobrého ozvučenia je mikrofón. Mikrofóny delíme okrem iného na dynamické a kondenzátorové. V tomto článku sa venujem ešte dôkladnejšiemu rozdeleniu, a to rozdelenie podľa smerovej charakteristiky.
Čo vlastne je smerová charakteristika?
Je to charakteristika snímania mikrofóny vďaka vibráciám. Delí sa na:
1. Guľovú charakteristiku

2. Osmičkovú charakteristiku

3. Ľadvinovú charakteristiku

1. Guľová smerová charakteristika

Túto charakteristiku majú

mikrofóny ktoré sa skladajú z akustickej komory, ktorá má jednu stenu z tenkej membrány

ktorá zachytáva vibrácie. Názov guľová charakteristika nám prezrádza že mikrofón bude snímať vibrácie zo všetkých smerov.

Membrána mikrofónu je upevnená na kraji vzduchotesnej akustickej komory, tým pádom tlak vzduchu ostáva stále konštantný. V praxi sa však táto akustická komora nerobí vzduchotesná, lebo by vznikali veľké výkyvy tlaku.

Táto charakteristika nie je úplne dokonalá, pretože rozmery a samostatný mikrofón celkovo bráni vlnám sa dostať k membráne, obzvlášť na vyšších frekvenciách. Tým pádom je citlivosť mikrofónu zo zadu a z bokov o niečo viac háklivejšia ako z prednej strany, hlavne čo sa týka výšok.
Ale toto má aj svoje výhody, a to také že ak sa zdroj zvuku vzďaľuje od membrány, tak sa neuplatňuje častokrát zlý efekt narastania basov. Taktiež tieto mikrofóny majú väčšiu odolnosť voči zvuku pri manipulovaní so samostatným mikrofónom.

Tento typ mikrofónov sa hodí viac na hovorené slovo, ako napr. pri konferenciách, v rozhlase, ale taktiež sa využíva aj na snímanie zvuku v orchestri alebo v koncertných sálach.

2. Osmičková smerová charakteristika

Tento typ mikrofónov nemá v sebe akustickú komoru, ale zachytáva zvuk z dvoch strán na membránu a tento zvuk sa priamo mení z akustického na elektrický.
Mikrofón sníma iba z dvoch strán, najčastejšie sa využívali pri duetoch, ale aj samostatnom speve. V dnešnej dobe sa používajú už len pre špeciálne aplikácie (napr. snímanie systému stereo v MS).
Nevýhodou tohoto mikrofónu je basový efekt spomenutý pri predošlom type. Tento efekt sa však dá využiť aj vo svoj prospech. Spevákovi alebo hlásateľovi dodá do hlasu určitú basovú sýtosť a hlas je teda plnší a sýtejší.

3. Ľadvinová smerová charakteristika

Tento mikrofón je z konštrukčného hľadiska obdobou predošlého typu. Rozdiel je v tom že sa tu zase využíva akustická komora ktorá má na konci ale špeciálny zvukovod. Tento systém funguje tak že zatiaľ čo zvuky z prednej membrány vytvárajú akustický tlak a vibrácie, a zvuky čo prichádzajú zo zadu a z bokov sa teda vyrovnajú zvukom z membrány, aj keď nie tak účinne. Smerová charakteristika tohoto mikrofónu má tvar ľadviny alebo srdca, preto sa jej hovorí ľadvinová.
Obdobou tohoto mikrofónu je superľadvinový alebo hyperľadvinový, kde sa využíva ten istý princíp s tým rozdielom, že je eliminovaný zvuk z bokov, a zvuk prechádza len  spredu a zo zadu.

Všetky typy smerových mikrofónov sa využívajú v situáciách potlačiť na minimum zvuky ktoré prichádzajú mimo os mikrofóna, teda zvuky nežiadúce ako je napríklad odraz alebo spätná väzba. Tieto zvuky sa nedajú odstrániť úplne , keďže odraz vzniká od väčšiny predmetov a keďže spätnú väzbu využíva sám koncový zosilňovač vďaka čomu efektívnejšie zosilňuje signál. My však tieto zvuky dokážeme potlačiť.
Ďalej existujú mikrofóny s meniteľnou smerovou charakteristikou, ale tie si rozoberme nabudúce.