Teória v praxi Archive

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 15 – Aiolský mód v2

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 14 – Mixolýdický mód v2

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 13 – Lýdický mód v2

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 7 – Lokrícky mód

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 6 – Aiólsky mód

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 4 – Lýdický mód

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým

Teória v praxi 3 – Frigýcky mód

Zdravím ľudkovia, v tomto cykle článkov/cvičení si viac priblížime základy hudobnej teórie v praxi, pod tým