Cvičenie 1

Skvelé cvičenie na rozťahovanie prstov od Johna Petrucciho z jeho gitarovej školy Rock Discipline. Cvičenie cvičte pomaly a zrýchľujte len ak už vážne nemáte žiadne problémy s hraním. Pokračujte až do prvej polohy !! Venujte tomu maximálne 5 minút pred začatím hrania. Nezabudnite na metronóm a dbajte aby každý tón znel rovnako dlho a hlasno.
Dané cvičenie POKRAČUJTE v ďalších polohách až k 0 pražcu !!!

Stiahni tu – obsahuje pdf aj gp tab k cvičeniu.
[B]