Cvicenie 20

Posledné cvičenie tento rok a ukončíme rovnako cyklus opäť jedným riffom od kapely Trivium. Využite v cvičení nadobudnuté techniky, presnosť a hlavne čistotu ktorá je pri tappingu veľmi dôležitá. Nezabudnite dlaňou pravej ruky pritlmovať struny na ktorých nehráte a na tappovanie odporúčam používať 2 prsty ukazovák i prostredník. Začnite zaiste v pomalšom tempe.

pdf+gp5